Adwokat Zgierz
KANCELARIA ADWOKACKA ZGIERZ
MASZ PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI?
ZADZWOŃ !
TEL.: 723 639 158
telefon do Kancelarii Adwokackiej
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Sęk

Zgierz, ul. Powstańców Śląskich 21
lok. 21 (piętro I)

Potrzebujesz pomocy prawnej? Masz problem z zakresu prawa i nie wiesz jak sobie z nim poradzić? Zapraszamy do skontaktowania się z naszą Kancelarią Adwokacką.

Wysłuchamy Cię, zweryfikujemy dokumentację i zaproponujemy dla Ciebie optymalne rozwiązania prawne. W razie potrzeby będziemy Cię reprezentować przed sądami i innymi organami na terenie całego kraju.

Prowadzimy m.in. sprawy karne, cywilne, odszkodowawcze, rodzinne, spadkowe, administracyjne, gospodarcze, pracownicze. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii.

FORMULARZ KONTAKTOWY
wpisz ecmg

SPRAWY KARNE

obrona w sprawach karnych, reprezentacja oskarżycieli posiłkowych, posiedzenia aresztowe, sprawy prywatnoskargowe, sprawy wykroczeniowe, sprawy karno-skarbowe, dozór elektroniczny, sprawy nieletnich, sprawy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

więcej >

SPRAWY CYWILNE

porady prawne, sporządzanie opinii prawnych i umów, reprezentacja przed sądami powszechnymi, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, sprawy spadkowe, zachowki, sprawy o zapłatę, windykacja wierzytelności, postępowania egzekucyjne, ochrona dóbr osobistych

więcej >

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

sprawy z zakresu m.in. prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie środowiska, reprezentacja przed organami administracji publicznej, reprezentacja przed sądami administracyjnymi
 

więcej >

SPRAWY PRACOWNICZE

reprezentacja przed sądami pracy, odwołania do sądów pracy, porady prawne, rozwiązywanie umów o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, zakazy konkurencji, dochodzenie świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych

więcej >

SPRAWY RODZINNE

rozwody, zmiana rozstrzygnięć wyroków rozwodowych, alimenty, podział majątku wspólnego małżonków, rozdzielność majątkowa małżeńska, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, adopcja, opieka i kuratela, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa

więcej >

Obsługa przedsiębiorców - prawo gospodarcze

Przedsiębiorca traktowany jest przez polskie i zagraniczne sądy, organy administracji i urzędy jak „profesjonalista”. W praktyce oznacza to, że wymaga się od przedsiębiorców pełnej znajomości prawa.

Mając świadomość, iż w rzeczywistości nie każdy przedsiębiorca jest prawnikiem, korzystanie z kompleksowej pomocy adwokata specjalizującego się w usługach prawnych dla biznesu jest praktycznie niezbędne.

Powierzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa adwokatowi zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo w działaniu i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Profesjonalna pomoc prawna adwokata, pozwala na rozwiązywanie większości problemów prawnych bez potrzeby kierowania spraw do sądu, co przekłada się na znaczącą oszczędność czasu i środków finansowych.

Mając na uwadze powyższe, wychodząc naprzeciw potrzebom zarówno małych jak i średnich czy wreszcie dużych przedsiębiorców, działających zarówno jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, czy też też w formie spółki prawa handlowego, oferuję w ramach prowadzonej przeze mnie praktyki zawodowej doraźną jak i stałą obsługę prawną firm.

Moje wsparcie prawne może polegać na bieżącej, doraźnej pomocy w rozwiązaniu zaistniałego problemu prawnego albo na stałej obsłudze prawnej.

Przy wyborze sposobu współpracy warto wziąć pod uwagę fakt, że wsparcie w postaci stałej obsługi prawnej to optymalizacja kosztów pomocy prawnej.

Obsługa prawna firm obejmują między innymi następujące pozycje:

  • bieżące doradztwo prawne,
  • projektowanie i negocjowanie umów,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentowanie klienta przed sądami i urzędami,
  • reprezentowanie klienta w sporach z dłużnikami,
  • mediacje i zawieranie ugód,
  • windykację należności,
  • uzyskiwanie zezwoleń i koncesji,
  • zakładanie i przekształcanie spółek,
  • obsługę w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Więcej na: https://www.adwokat-sekpiotr.pl/oferta

Odszkodowania Łódź