Adwokat Zgierz
KANCELARIA ADWOKACKA ZGIERZ
MASZ PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI?
ZADZWOŃ !
TEL.: 723 639 158
telefon do Kancelarii Adwokackiej
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Sęk

Zgierz, ul. Powstańców Śląskich 21
lok. 21 (piętro I)

Potrzebujesz pomocy prawnej? Masz problem z zakresu prawa i nie wiesz jak sobie z nim poradzić? Zapraszamy do skontaktowania się z naszą Kancelarią Adwokacką.

Wysłuchamy Cię, zweryfikujemy dokumentację i zaproponujemy dla Ciebie optymalne rozwiązania prawne. W razie potrzeby będziemy Cię reprezentować przed sądami i innymi organami na terenie całego kraju.

Prowadzimy m.in. sprawy karne, cywilne, odszkodowawcze, rodzinne, spadkowe, administracyjne, gospodarcze, pracownicze. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii.

FORMULARZ KONTAKTOWY
wpisz kfnh

SPRAWY KARNE

obrona w sprawach karnych, reprezentacja oskarżycieli posiłkowych, posiedzenia aresztowe, sprawy prywatnoskargowe, sprawy wykroczeniowe, sprawy karno-skarbowe, dozór elektroniczny, sprawy nieletnich, sprawy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

więcej >

SPRAWY CYWILNE

porady prawne, sporządzanie opinii prawnych i umów, reprezentacja przed sądami powszechnymi, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, sprawy spadkowe, zachowki, sprawy o zapłatę, windykacja wierzytelności, postępowania egzekucyjne, ochrona dóbr osobistych

więcej >

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

sprawy z zakresu m.in. prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie środowiska, reprezentacja przed organami administracji publicznej, reprezentacja przed sądami administracyjnymi
 

więcej >

SPRAWY PRACOWNICZE

reprezentacja przed sądami pracy, odwołania do sądów pracy, porady prawne, rozwiązywanie umów o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, zakazy konkurencji, dochodzenie świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych

więcej >

SPRAWY RODZINNE

rozwody, zmiana rozstrzygnięć wyroków rozwodowych, alimenty, podział majątku wspólnego małżonków, rozdzielność majątkowa małżeńska, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, adopcja, opieka i kuratela, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa

więcej >

Adwokat Piotr Sęk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Tutuł magistra prawa zdobył z wynikiem bardzo dobrym, broniąc się w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego. W toku pięcioletnich studiów wielokrotnie nagradzany za bardzo dobre wyniki w nauce przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Poza studiami magisterskimi adwokat Piotr Sęk ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, dostając się na nią z najlepszym wynikiem z egzaminu wstępnego w całym wojewódzkie łódzkim. Po trzech latach aplikacji złożył państwowy egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym, uzyskując tytuł adwokata. Adwokat Piotr Sęk swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w renomowanych łódzkich kancelariach adwokackich, w Fundacji Academia Iuris oraz w kancelarii notarialnej.

Mecenas Piotr Sęk może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej Klientów korporacyjnych jak i indywidualnych oraz reprezentacją Klientów przed Sądami Powszechnymi, Administracyjnymi oraz organami ścigania na obszarze całego kraju. Adwokat Piotr Sęk specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie karnym (w tym prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń, postępowania w sprawach dotyczących nieletnich, postępowania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), w prawie cywilnym (w tym prawie rodzinnym, spadkowym, odszkodowawczym), a także w prawie administracyjnym.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka świadczy swoje usługi na terenie całego kraju. Podstawowy zasięg działlności Kancelrii obejmuje sądy i inne organy z woj. łódzkiego (m.in. Zgierz, Łódź, Łęczyca, Poddębice, Pabianice, Ozorków, Aleksandrów Łódzki).

Więcej na: www.adwokat-sekpiotr.pl
Więcej na: www.odszkodowania-adwokat.pl

 

KEYWORDS: adwokat w Zgierzu, adwokat Zgierz, prawnik Zgierz, porady prawne Zgierz, odszkodowania w Zgierzu, adwokat Zgierz rozwody, adwokat Zgierz porady prawne, adwokat Zgierz sprawy karne, adwokat Zgierz prawo pracy

 ADWOKAT ZGIERZ, ADWOKAT W ZGIERZU, KANCELARIA ADWOKACKA ZGIERZ, DOBRY ADWOKAT ZGIERZ

Odszkodowania Łódź