Adwokat Zgierz
KANCELARIA ADWOKACKA ZGIERZ
MASZ PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI?
ZADZWOŃ !
telefon do Kancelarii Adwokackiej
Kancelaria Piotr Sęk
Zgierz, ul. Powstańców Śląskich 21
lok. 21 (piętro I)
TEL.: 723 639 158

Zostałeś poszkodowany? Szukasz skutecznej pomocy prawnej?
Świadczymy najwyższej jakości usługi. Sprawy klientów traktujemy z należytą dokładnością.

Wszystkie porady, weryfikacje dokumentów oraz prowadzenie sprawy są
BEZPŁATNE

Zajmujemy się też sprawami cywilnymi. Obsługujemy również firmy: windykacje, niezapłacone faktury itp.

FORMULARZ KONTAKTOWY
wpisz hbdg

SPRAWY KARNE

obrona w sprawach karnych, reprezentacja oskarżycieli posiłkowych, posiedzenia aresztowe, sprawy prywatnoskargowe, sprawy wykroczeniowe, sprawy karno-skarbowe, dozór elektroniczny, sprawy nieletnich, sprawy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

więcej >

SPRAWY CYWILNE

porady prawne, sporządzanie opinii prawnych i umów, reprezentacja przed sądami powszechnymi, dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, sprawy spadkowe, zachowki, sprawy o zapłatę, windykacja wierzytelności, postępowania egzekucyjne, ochrona dóbr osobistych

więcej >

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

sprawy z zakresu m.in. prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie środowiska, reprezentacja przed organami administracji publicznej, reprezentacja przed sądami administracyjnymi
 

więcej >

SPRAWY PRACOWNICZE

reprezentacja przed sądami pracy, odwołania do sądów pracy, porady prawne, rozwiązywanie umów o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, zakazy konkurencji, dochodzenie świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych

więcej >

SPRAWY RODZINNE

rozwody, zmiana rozstrzygnięć wyroków rozwodowych, alimenty, podział majątku wspólnego małżonków, rozdzielność majątkowa małżeńska, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, adopcja, opieka i kuratela, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa

więcej >
Odszkodowania Łódź